Hvad er UXG?

UXG er et 8 dages kursus og gruppevejledningsforløb for unge i alderen 16 – 30 år, som er i tvivl om hvilken uddannelse, de skal vælge, eller som har brug for at gentænke deres fremtidige muligheder.

Formålet med kurset er, at de unge bliver  motiveret og styrket til at træffe et kvalificeret valg om uddannelse, eller et andet valg, der fører til beskæftigelse eller uddannelse.

De unge arbejder dels sammen med andre unge samt 2 vejledere fra UUV, dels selvstændigt med deres egne planer om vejen til uddannelse.

Læs folder